Näytetään ainut tulos

Pro Pohjolan tietosuojaseloste, asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Asiakasrekisteri Laatimispäivämäärä: 24.4.2018 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§ 1. Rekisterinpitäjä Pro Pohjola Oy Y-tunnus: 0315207-7 Osoite: Markonkuja 7 D, 20300 Turku y-tunnus: 2540015-8 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Juha Virtanen, toimitusjohtaja Pro Pohjola Oy Markonkuja 7 d, 20300 Turku ottiperho@gmail.com 3. Rekisterin nimi Asikasrekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Rekisterin käyttötarkoituksia ovat asiakkaiden yhteystietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin on tallennettu:Tunnistamistiedot, kuten nimi, Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot, Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot, Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot, Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite, Tuotearvostelut, Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet, Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi ottiperho-verkkokaupan kautta. Tiedot säilytetään rekisterissä asiakkuuden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti. 6. Säännönmukaiset tietolähteet. Rekisteriin tallennetaan asiakkaiden ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakastietoja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai eteenpäin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja salasanoin. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tarkistaa Pro Pohjola Oy:n asiakasrekisteri olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnön voi myös tehdä sähköpostitse ottiperho@gmail.com kautta. 10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen Asiakasrekisterin jäsenellä on oikeus vaatia pro pohjola Oy:n jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnön voi myös tehdä sähköpostitse ottiperho@gmail.com kautta.